fbpx

Vad innebär olika roller?

pexels-photo-7675082

Vad innebär olika roller?

Account manager

Begreppet account manager (AM) kan definieras olika på olika företag. Men en allmän definition för rollen account manager är att man har övergripande ansvar för försäljningen av produkten / tjänsten oftast i B2B sammanhang (business to business). En account manager sköter allt från prospektering av relevanta kunder, mötesbokning, genomförande av mötet, håller uppstart för kunden samt bibehåller kontakten för förlängningen av samarbetet. Som account manager utvecklar man sina försäljnings-, kommunikations kompetenser, kunskaper om olika försäljningsstrategier, kompetenser inom olika CRM system samt får man nätverka med olika SMB och enterprise bolag. Andra roll rubriker som kan innebära samma arbetsuppgifter är “sales executive”, “account executive” samt m.m.

Key account manager

Som key account manager (KAM) har man i ansvar att ta hand om bolagets befintliga kunder och nyckelkunder. Att bevara goda relationer med kunderna ingår i key account manager rollen. Det är sällan som key account manager kontaktar nya kunder, denna roll omfattas mestadels av befintliga kunder mer än nya kunder. Ett vanligt begrepp inom key account manager rollen är “upsale” vilket innebär uppförsäljning. 

Försäljningschef / Head of sales

Försäljningschef eller head of sales är en roll där en person tar ansvar över planeringen av försäljningsbudgeten, onboardar nya säljare, följer upp bolagets befintliga säljares resultat samt ser till att försäljningen ökar. Som försäljningschef är det viktigt att vara tillräckligt kompetent och erfaren inom försäljning för att kunna utveckla bolagets försäljningsstrategi samt förmedla korrekta kunskaper till försäljningsteamet. Ledarskap är även en annan viktig faktor som en försäljningschef måste vara van med och föra vidare till de han har ansvar över.

Customer success manager

Customer success manager (CSM) är en roll som handlar om kundvård och förstärkning av kundrelationer för bolagets nya samt befintliga kunder. Men precis som account manager, customer success manager kan defineres olika på olika företag. Som customer success manager arbetar med med utbildningar, onboarding, reboarding, support samt uppförsäljning men det kan variera beroende på bolagets upplägg. Att använda sig av  olika CRM och support system är vanligt inom customer success. 

Business development manager

Som business development manager får man arbeta med försäljning och affärsutveckling. Det är viktigt med tidigare erfarenhet av försäljning och att man har varit involverad i affärer med både SMB och enterprise bolag sedan tidigare, för att få en bättre förståelse kring bolaget och affärsutvecklingen. Att vara van med olika säljprocesser kan vara en viktig faktor för att lyckas som business development manager! En business development manager har möjligheten att komma med input kring olika utvecklingsmöjligheter för bolaget. Denna roll är väldigt vanlig inom IT branschen. 

Marknadsförare

Marknadsförare är en bred rollbeskrivning, man kan agera antingen internt eller externt, det omfattar roller som bland annat SEM (search engine marketer), SEO (search engine optimisation), PPC (pay per click), marknadskoordinator, digital marketer, paid social, m.fl. Arbetsuppgifterna är inom digital marknadsföring vilket brukar vara främst med Google Ads eller sociala medier. 

Personerna som har hand om dessa roller är väldigt avgörande och viktiga för bolag då det är de som marknadsför och framför bolag och bolagets budskap ut till allmänheten för att finna och skapa en större målgrupp för bolag vilket kan vara mycket avgörande. Vissa bolag är helt beroende på sin digitala marknadsföring då det är deras sätt att försörja sig själva därav är dessa roller avgörande och viktigt att tillsätta med kompetent personal och jämnt upprätthålla kunskapen, samt även utvecklas med nya utbildningar så man som marknadsförare har en så bred bild om ämnet som möjligt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kvalitativt och vara uppdaterad i utvecklingen av digital marknadsföring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.